Cea mai puternică rugăciune pentru iertarea păcatelor care se rostește în Vinerea Mare

În Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, creștinii de pretutindeni rememorează răstignirea pe cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel, în această zi este bine să postim și să rostim rugăciuni.

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care să o rostești în data de 22 aprilie 2022, pentru iertarea păcatelor! Totodată am pregătit și câteva tradiții și obiceiuri de care să ții cont în Vinerea Mare!

Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare

În tradiția populară, în Vinerea Mare, dimineața, înainte de răsăritul soarelui, oamenii alergau desculţi prin rouă sau se scăldau în ape curgătoare crezând că, în felul acesta, vor fi sănătoşi pe tot parcursul anului.

Tot tradiția spune că ouăle nu se vopsesc în Vinerea Mare. Astfel, gospodinele sunt sfătuite să vopsească ouăle fie în Joia Mare, fie sâmbăta, înaintea Paştelui, în niciun caz în Vinerea Mare.

Un obicei din Vinerea Mare este legat de pomenirea celor morți. Astfel, oamenii împart căni, iar tradiția vorbește despre Cănile din Joia Mare, pe care le dau peste mormânt celui care le primește.

De aici derivă și tradiția din popor care spune că este bine să aprindem o lumânare la mormânt sau în curtea casei, deoarece în ultima zi de pomenire a morților din Postul Mare, cei plecați se întorc acasă.

Un alt obicei este „scăldatul ritual”. Sursa ziarulunirea.ro notează că acesta este un simbol al curățirii trupești și sufletești.

Rugăciunea care se rostește în Vinerea Mare pentru iertarea păcatelor

„Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele celemulte.

Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţă, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tălharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.

De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”

Surse: a1.roziarulunirea.ro

Loading